Termin na dostarczenie wniosków początkowo został wyznaczony na 16 maja, ale minister rolnictwa wydłużył go do końca maja. Wnioski były przyjmowane tylko w formie papierowej, po wcześniejszym złożeniu wniosku o dopłaty bezpośrednie.

Rzecznik ARiMR przypomniał, że wysokość wsparcia może być wyliczona na dwa sposoby - dla upraw rolnych (nie więcej niż 50 ha) wynosi 500 zł na 1 ha, zaś dla łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych - 250 zł na 1 ha powierzchni. Ale - jak dodał - może być też wyliczona na podstawie ubiegłorocznych faktur zakupu nawozów. W tym wypadku wysokość wypłaty będzie stanowiła różnica między ceną nawozu z ub.r. a ceną zakupu w tym roku.

Kiedy wypłata dopłat do nawozów?

Zapytany o możliwy termin wypłaty Wojcieszak poinformował, że na razie trwa weryfikacja wniosków, a wypłaty zostaną uruchomione niezwłocznie po wyliczeniu wysokości wsparcia.

Program dofinansowania zakupu nawozów w kontekście wzrostu cen gazu w wyniku inwazji Rosji na Ukrainę został zatwierdzony przez Komisję Europejską w połowie kwietnia br. Wartość pomocy ma wynieść 3,9 mld zł.

Ubywa starających się o dopłaty

Jednocześnie z wnioskami nawozowymi przyjmowane były wnioski o dopłaty bezpośrednie, te można było składać wyłącznie w formie elektronicznej. Do końca maja wpłynęło 1 mln 255 tys. wniosków, tj. 98,5 proc. wielkości ubiegłorocznej. Wojcieszak zaznaczył, że każdego roku nieco ubywa starających się o unijne dopłaty.

Termin na dostarczenie dokumentów minął 31 maja, ale jeszcze do 15 czerwca można bez konsekwencji finansowych skorygować wniosek. ARiMR będzie także przyjmowała wnioski do 25 dni kalendarzowych po terminie, tj. do 27 czerwca 2022 r. (ponieważ 25-26 czerwca przypadają w sobotę i niedzielę), jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od 1 czerwca 2022 r., płatność będzie zmniejszona o 1 proc. należnej kwoty - przypomniał rzecznik.

Wypłata zaliczek dopłat

Od połowy października przewidziane jest wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich. Ich wysokość będzie znana dopiero po 30 września, gdy Europejski Bank Centralny ogłosi kurs wymiany euro/złoty, a minister rolnictwa określi stawki dopłat.