Zależnie od uprawianych gatunków, sezon wegetacyjny może trwać niemal przez cały rok. Z tego względu zakres występujących czynników ryzyka jest bardzo szeroki. Od mrozów, przez nawalne deszcze czy suszę, aż po gradobicia. Doświadczenia ubiegłych sezonów pokazują, że ubezpieczenia upraw często rentowność, a im większy zakres czynników obejmuje polisa, tym większe szanse na uzyskanie odszkodowania.

Wciąż powierzchnia ubezpieczonych upraw stanowi niewielką część całości zasiewów. Oczywiście ubezpieczenie nie uratuje plonu zniszczonego przez ekstremalne zjawiska pogodowe, natomiast pozwala zabezpieczyć dochód gospodarstwa, co szczególnie w obecnych trudnych czasach ma znaczenie.

O ubezpieczeniach upraw mówi Dawid Chwirot z VH Polska.