KONFERENCJE

Narodowe Wyzwania w Rolnictwie

Konferencja organizowana przez redakcję „Farmera” to jedno z najważniejszych wydarzeń branżowych w kalendarzu rolniczym – ciekawe sesje oraz spotkania z szerokim gronem ekspertów i znamienitymi gośćmi.

Innowacyjny Farmer 2022

Popularyzujemy innowacyjne technologie oraz praktyki rolnicze, które pozwalają na zwiększenie efektywności produkcji rolnej i zmniejszenie negatywnego oddziaływania na klimat i środowisko.

Innowacyjny Produkt Rolniczy

Konkurs, którego celem jest wyróżnienie pomysłów i działań przyczyniających się do poprawy warunków gospodarowania i funkcjonowania właścicieli oraz zarządców gospodarstw rolnych.

INNOWACYJNY PRODUKT OGRODNICZY 2021

Konkurs, którego celem jest zwiększenie zainteresowania producentów owoców i warzyw innowacyjnymi środkami produkcji oraz ich popularyzację.

Regionalne Konferencje Farmera

Konferencje regionalne „Farmera” to duża dawka specjalistycznej wiedzy, ciekawe wykłady, konsultacje, a także okazja do wymiany doświadczeń i rozmowy z rolnikami oraz ekspertami z branży rolniczej.

NOWOCZESNA PRODUKCJA ZWIERZĘCA - ŚWINIE

Konferencja, na której omawiamy aktualną sytuację rynkową, to skondensowana dawka wiedzy o praktycznych, zdrowotnych i rynkowych aspektach produkcji trzody. Najlepsi specjaliści w branży w jednym czasie i miejscu.

NOWOCZESNA PRODUKCJA ZWIERZĘCA - MLEKO

Konferencja, po której poprawisz wydajność w swoim gospodarstwie. Łącząc naukę i praktykę, szeroko omawiamy najważniejsze aspekty nowoczesnej i wydajnej produkcji mleka.

SADY I OGRODY KONFERENCJA

Konferencja, podczas której poruszamy zagadnienia z zakresu agrotechniki, uprawy owoców i warzyw, ochrony roślin oraz opłacalności produkcji w branży ogrodniczej. Rozmawiamy o sytuacji na rynku oraz o perspektywach dla całej branży ogrodniczej.