Zostały jeszcze tylko cztery dni na zgłoszenie swojego udziału w konkursie Innowacyjny Farmer 2022. Wydarzenie ma na celu popularyzację innowacyjnych technologii oraz praktyk rolniczych, które pozwalają na zwiększenie efektywności produkcji rolnej, jej optymalizację, poprawę dobrostanu zwierząt lub zmniejszenie negatywnego oddziaływania produkcji rolnej na klimat i środowisko.

Do Konkursu mogą zgłosić się rolnicy indywidualni prowadzący lub współprowadzący gospodarstwo rolne na terenie RP. Rolnicy mogą być też nominowani do udziału w Konkursie np. przez: organizacje branżowe, jednostki administracyjne, związki zawodowe rolników, firmy prywatne z sektora rolnego i rolno-spożywczego. 

Już teraz zgłoś swój udział w konkursie! 

Masz w swojej okolicy gospodarstwa wdrażające szeroko rozumiane innowacje? Możesz je nominować do udziału w konkursie! Czekamy na kontakt pod adresem konkurs.farmer@ptwp.pl !