Z przekazanych danych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wynika, że ok. 3/4 wpływów z polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych pochodzi ze sprzedaży do krajów Unii Europejskiej. Na rynek unijny polskie firmy dostarczyły produkty o wartości 10,4 mld euro, co oznaczało 25,5 proc. wzrost w odniesieniu do okresu styczeń-kwiecień ub.r. Do krajów UE trafiało głównie: mięso drobiowe, papierosy, pieczywo i wyroby piekarnicze, karma dla zwierząt, wyroby czekoladowe oraz wołowina.

W okresie pierwszych czterech miesięcy 2022 r. do krajów pozaunijnych wyeksportowano z Polski produkty rolno-spożywcze o wartości 3,5 mld euro, co oznacza 5 proc. wzrost w odniesieniu do sytuacji sprzed roku. Największymi odbiorcami krajowych artykułów rolno-spożywczych poza UE, były: Wielka Brytania (przychody na poziomie 1,1 mld euro, wzrost o 32 proc.), Ukraina (243 mln euro, spadek o 5 proc.) oraz Stany Zjednoczone (240 mln euro, wzrost o 29 proc.).

Znacznie mniejszą wartość wykazywał eksport do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw. W okresie styczeń-kwiecień 2022 r. eksport do tych krajów ukształtował się na poziomie 539 mln euro, tj. o 10 proc. niższym niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku.

Udział eksportu żywności w polskim eksporcie ogółem wyniósł w kresie I-IV br. 13,2 proc. wobec 13,0 proc. w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Jak ocenił zastępca dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Marcin Wroński, polscy eksporterzy żywności dobrze radzą sobie na rynku międzynarodowym. Świadczą o tym rosnące przychody z eksportu artykułów rolno-spożywczych w okresie pierwszych czterech miesięcy 2022 r. Pozytywną przesłanką rozwoju polskiego eksportu jest także postępująca dywersyfikacja rynków zbytu, co ma szczególnie duże znaczenie w okresie trudnych uwarunkowań w handlu międzynarodowym - skomentował Wroński.

Jego zdaniem wzrost przychodów z eksportu produktów rolno-spożywczych wynikał w znacznym stopniu z wysokich cen na rynku międzynarodowym, spowodowanych m.in. globalnymi czynnikami inflacyjnymi, oraz z korzystnego dla eksporterów kursu złotego względem euro, co z uwagi na dominujący udział krajów UE w polskim eksporcie miało duży wpływ na wyniki handlowe.

Wroński zaznaczył, że nastąpił także wzrost przychodów z eksportu poza UE. - Dobre wyniki handlowe były wypadkową kilku czynników. Przede wszystkim była to rosnąca aktywność krajowych przedsiębiorców w kierunku dywersyfikacji relacji biznesowych oraz utrzymujący się popyt na polskie produkty na rynku międzynarodowym, dzięki dostosowywaniu oferty asortymentowej przez naszych przedsiębiorców do zróżnicowanych preferencji konsumentów zagranicznych - podkreślił wiceszef KOWR.

Należy podkreślić, że stosunkowo niewielki udział krajów WNP w przychodach z eksportu żywności, który w okresie pierwszych czterech miesięcy br. wyniósł 4 proc., ograniczył negatywny wpływ konfliktu zbrojnego w Ukrainie na wyniki eksportu rolno-spożywczego ogółem - powiedział Wroński.