Jeżeli stosujesz innowacyjną technologię lub praktykę rolniczą, która pozwala na zwiększenie efektywności produkcji rolnej, poprawę dobrostanu zwierząt lub zmniejszenie negatywnego oddziaływania produkcji rolnej na klimat i środowisko to koniecznie weź udział w konkursie!

Współpracujesz z gospodarstwem, wspierasz w rozwoju - nominuj je do konkursu!

Rolnicy mogą się zgłaszać indywidualnie ale mogą być też nominowani do udziału w konkursie przez podmioty z branży agro, np.: firmy prywatne, organizacje branżowe, jednostki naukowe oraz administracji państwowej.

Dlatego, jeśli współpracujesz z ciekawym gospodarstwem, pomagasz w jego rozwoju, wspierasz wiedzą i doradztwem, to doceń je i zgłoś je do konkursu!

Zrób to przez arkusz zgłoszeniowy lub zostaw kontakt do rolnika, którego gospodarstwo chcesz wyróżnić, pod adresem: konkurs.farmer@ptwp.pl a my zweryfikujemy nominację.

Nie zmarnuj tej szansy, by pomóc promować rolnictwo i pokazywać rozwój polskich gospodarstw!

ZGŁOŚ GOSPODARSTWO!

Zgłoszenia będą przyjmowane w ramach trzech kategorii konkursowych:

Innowacyjny Farmer – Produkcja roślinna

 • nowatorskie rozwiązania agrotechniczne stosowane w produkcji roślinnej,
 • praktyki i technologie podnoszące plon i jakość produkowanego surowca,
 • praktyki i technologie obniżające koszty produkcji roślinnej,
 • praktyki i technologie promujące zasady rolnictwa zrównoważonego,
  wykorzystanie niestandardowych metod ochrony, produkcji lub nawożenia,
 • system produkcji zgodny z naturą (rolnictwo ekologiczne i regeneratywne) oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie tego typu produkcji,
 • wykorzystanie innowacji cyfrowych w prowadzeniu produkcji roślinnej podnoszące jej efektywność.

Innowacyjny Farmer – Produkcja zwierzęca

 • nowatorskie rozwiązania techniczne stosowane w chowie,
 • wykorzystanie niestandardowych komponentów paszowych i
 • innowacyjnych systemów żywienia,
 • niestandardowem, podwyższone podejście do dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska,
 • wykorzystanie mało popularnych genetyk czy gatunków zwierząt,
 • przetwórstwo mięsa/mleka na poziomie gospodarstwa, skracanie łańcucha dostaw,
 • ograniczenie zużycia antybiotyków, chów bez użycia komponentów transgenicznych, chów ekologiczny,
 • dążenie do skrócenia łańcucha produkcji,
 • dążenie do zmniejszenia śladu węglowego z prowadzonej działalności.

Innowacyjny Farmer ‒ Technologie

 • nowatorskie rozwiązania techniczne stosowane w gospodarstwie rolnym (maszyny rolnicze, urządzenia i systemy do zarządzania
 • gospodarstwem, monitorowania upraw, pogody, predykcji zdarzeń itp.),
 • maszyny, sprzęt i technologie podnoszące wydajność, jakość i komfort pracy,
 • maszyny, sprzęt i technologie obniżające koszty produkcji,
 • maszyny, sprzęt i technologie zmniejszające oddziaływanie na klimat i środowisko,
 • maszyny, sprzęt i technologie zmniejszające zużycie środków do produkcji rolnej, 
 • nowatorskie technologie pozyskiwania energii w gospodarstwie,
 • narzędzia i technologie prowadzące do zmniejszenia śladu węglowego z prowadzonej produkcji rolnej.

Kapituła konkursu dokona oceny zgłoszeń wg kryteriów przyjętych w regulaminie i wybierze najbardziej innowacyjnych farmerów (maksymalnie trzech) w każdej kategorii. Fundatorami nagród w konkursie są Partner Główny Syngenta oraz Partner Agrosimex.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest łączne spełnienie warunków określonych w regulaminie. Zgłoszenia przyjmowane są online poprzez formularz, a wszelkie dodatkowe załączniki należy przesłać na adres e-mail: konkurs.farmer@ptwp.pl.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie i stronie internetowej.