Jak zapowiedział również hiszpański minister rolnictwa Luis Planas, od sezonu 2022/2023 do sezonu 2026/2027 na modernizację nawadniania w rolnictwie popłynie łącznie prawie 2,22 mld euro dotacji państwowych.
Średnie finansowanie rocznie wynosi, więc 425 mln euro. Natomiast w ciągu pierwszych 21 lat tego tysiąclecia na nawadnianie w Hiszpanii wydano średnio około 133 mln euro rocznie z funduszy rządowych

Nowe technologie

Jak podkreślił minister Planas, zwiększenie środków ma doprowadzić do koniecznej zmiany modelu produkcji rolnej. Potrzebne są nowe technologie, aby lepiej zarządzać coraz bardziej ograniczonymi zasobami wodnymi Hiszpanii.

Celem jest rozszerzenie produkcji przy spadającym zużyciu zasobów oraz zapewnienie ciągłości stabilnej, rentownej i konkurencyjnej produkcji.

3,8 miliona hektarów jest nawadnianych

Najnowsze dane hiszpańskiego ministerstwa rolnictwa dotyczące nawadniania w Hiszpanii dotyczą roku 2020. Według nich, w ubiegłym roku nawodniono około 3,8 mln ha z 16,9 mln hektarów gruntów rolnych.
To niewiele więcej niż rok wcześniej i o 1,5 proc. więcej niż w 2018 roku.

Wśród stosowanych systemów dominowało nawadnianie kroplowe na powierzchni 2,1 mln ha. Nawadnianie zraszaczami stosowano na 884 766 ha w całym kraju, a tradycyjne nawadnianie rowami na 884 766 ha.

Szczególnie często nawadnianie stosowano na plantacjach cytrusów oraz w uprawie warzyw i ziemniaków, ale nawadniano także prawie, co siódmy hektar powierzchni upraw zbóż.