W tym kontekście Inaporc wezwał do znacznego wzrostu cen świń rzeźnych i prosiąt. Jest to niezbędne, ponieważ sektor trzody chlewnej znajduje się w bezprecedensowym kryzysie.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy próg rentowności nie został osiągnięty ani razu. Inaporc zwrócił uwagę, że od początku roku koszty pasz dla zwierząt wzrosły o 25 proc., podczas gdy ceny producentów rosły tylko bardzo powoli.

Różnica między wydatkami na pasze a dochodami jest od roku ujemna. Cena otrzymywana przez producenta wieprzowiny od połowy kwietnia, pokrywa tylko 92,16 proc. rosnących kosztów produkcji. Choć producenci powinni otrzymać wsparcie w ramach planu, który powinien zrekompensować część strat poniesionych w pierwszej połowie 2022 r., sytuacja jednak nadal się pogarsza – zauważył Inaporc.

Wojna na Ukrainie przyspieszyła wzrost kosztów pasz, a przypadki afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Niemczech i Włoszech doprowadziły do ​​stagnacji lub nawet spadku cen świń w Europie z powodu zapasów powstałych przez zakaz eksportu.  Zdaniem Inaporc, konieczny jest szybki wzrost cen producentów. Inaporc zwrócił uwagę na przyszłość wielu firm, a w całej francuskiej branży trzody chlewnej pracuje około 130 000 osób.