W Dzienniku Urzędowym MRiRW 3 czerwca ukazało się zarządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do spraw rozwoju współpracy z Ukrainą. Teraz wiemy, kto nim został.

Mładanowicz pełnomocnikiem ds. rozwoju współpracy z Ukrainą

To Rafał Mładanowicz, rolnik z województwa pomorskiego, zarazem przewodniczący Rady Młodych Rolników przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych. Były też prezes Krajowej Federacji Producentów Zbóż, który zabiegał od lat o budowę terminala zbożowego i tym samym zwiększenie możliwości eksportowych ziarna. Czy to znaczy, że ten temat wróci? Bo sytuacja jest też inna. Poważna i niecierpiąca zwłoki, a żniwa coraz bliżej.

Rafał Mładanowicz, pełnomocnik ministra rolnictwa ds. rozwoju współpracy z Ukrainą, fot. PTWP
Rafał Mładanowicz, pełnomocnik ministra rolnictwa ds. rozwoju współpracy z Ukrainą, fot. PTWP

O tym, jak ważne są teraz zagadnienia związane z transportem, a najlepiej tranzytem, ukraińskiego zboża, pisaliśmy już wielokrotnie. Informowaliśmy też na farmer.pl, że ma zostać powołany koordynator MRiRW ds. przewozu zbóż z Ukrainy. - Chciałbym, aby była to osoba, która będzie moim pełnomocnikiem do pomocy przy transporcie zboża i handlu zbożem. Chodzi o to, by skoordynować wszystkie działania dotyczące granicy, transportu, przeładunków ale też i eksportu, bo to też jest ważne, czyli portów. Taka współpraca pomiędzy zarządami portów, tymi którzy obsługują te nadbrzeża, dzierżawią, firmy transportowe ale też i firmy skupujące, czyli z naszej strony będzie włączony w to Elewarr, Krajowa Grupa Spożywcza – mówił nam jeszcze 2 czerwca wicepremier Henryk Kowalczyk.

Co należy do zadań pełnomocnika ds. rozwoju współpracy z Ukrainą ?

Jak czytamy w zarządzeniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym resortu rolnictwa, są to propozycje działań na rzecz rozwoju współpracy z Ukrainą oraz inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie takich działań, w tym:

  • w zakresie transportu artykułów rolno-spożywczych w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
  • w zakresie wymiany artykułów rolno-spożywczych oraz tworzenia zapasów artykułów rolno-spożywczych;
  • w zakresie rozwoju infrastruktury, między innymi dotyczącej dystrybucji nawozów, skupu zbóż, systemu magazynowania oraz budowy stacji przeładunkowych na granicy polsko-ukraińskiej;
  • udział w spotkaniach organizowanych przez MRiRW oraz jednostki podległe Ministrowi lub nadzorowane przez Ministra dotyczących rozwoju współpracy z Ukrainą;
  • bieżąca współpraca z jednostkami podległymi Ministrowi lub nadzorowanymi przez Ministra oraz organami administracji publicznej w zakresie rozwoju współpracy z Ukrainą.

Nadzór nad pracą Pełnomocnika sprawuje bezpośrednio wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk, ale realizację bieżących zadań minister może powierzyć sekretarzowi stanu lub podsekretarzowi stanu w resorcie.